over

henri%20drent_2Henri Drent maakt kleurrijke schilderijen. Hij werkt figuratief met sterk geabstraheerde composities. Door vereenvoudiging verkrijgt zijn werk diepgang.
Hij wil hierbij komen tot een afgewogen, geordende, zelfstandige compositie met eigen plasticiteit. Het onderwerp is losgemaakt van de aanschouwelijke werkelijkheid. Hij vervormt de dingen naar zijn eigen werkelijkheid. De deformaties dienen een esthetisch doel. Door lichaamsdelen te vervormen of weg te laten wordt de krachtige uitstraling van de houding en de schoonheid van de vorm versterkt De veelal vrouwelijke vormen en de ruimte zelf vloeien in elkaar over.
Resultaat een werk dat van alles oproept, maar voor zichzelf staat en niet voor iets anders.
Hij laat zich graag inspireren door de media van nu en vroeger en door voorbeelden uit de schilderkunst. In het bijzonder het werk van Picasso (waarin zijn levenslang bezig zijn met het combineren van voor-, achter- en zijaanzicht, het herschikken van delen en daarmee alles laten zien) heeft op zijn werk grote invloed. Dit in combinatie met aandacht voor lijn, kleur en compositie zorgen voor de totstandkoming van kleurrijke, fantasievolle en relativerende werken.
Naast vrij werk heeft belangstelling voor de natuur, in het bijzonder vogels, hem in de gelegenheid gesteld illustraties te maken op natuurgebied voor boeken, tijdschriften, informatie panelen etc.